Υπηρεσίες | Δραστηριότητες
    Η ΡΥΘΜΟΣ Α.Τ.Ε. προσφέρει:
  • Κατασκευή δημοσίων έργων
  • Κατασκευές με το σύστημα της αντιπαροχής
  • Πωλήσεις διαμερισμάτων και κατοικιών
  • Κατασκευή ιδιωτικών έργων "επί παραγγελία"
  • Κατασκευή σύνθετων κτιρίων βάσει συμφωνίας-συνεργασίας
  • Αξιοποίηση οικοπέδων
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες- Διαχείριση σύνθετων έργων
  • Ανακαινίσεις και ανακατασκευές διαμερισμάτων – κτιρίων και επαγγελματικών χώρων