Ιστορία

Η ΡΥΘΜΟΣ Α.Τ.Ε. αποτελεί οικογενειακή επιχείρηση 3ης γενεάς.Ο ιδρυτής της επιχείρησης Λυκούργος Κατσιαβός δραστηριοποιήθηκε από το 1900 ως το 1944 στην περιοχή της Πελοποννήσου και μεταπολεμικά της Αττικής κατασκευάζοντας κτιριακά έργα με ιδιαίτερες απαιτήσεις και συγκεκριμένα πληθώρα εκκλησιών.

Ακολούθησαν ο Νικόλαος Καλημέρης και οι Αφοί Κατσιαβού οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν τα χρόνια 1945-1975 στο Νομό Αττικής σε ιδιωτικά κυρίως έργα κατασκευάζοντας, μεταξύ άλλων, συνολικά 28 κινηματογράφους (όπως το «Ιντεάλ» στην οδό Πανεπιστημίου), τις κερκίδες του πετάλου στο γήπεδο του ΠΑΟ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αλλά και πολυτελείς ιδιωτικές κατοικίες μεγάλης κλίμακας σε Εκάλη, Κηφισιά και αλλού.

Ο Νικόλαος Καλημέρης συνέχισε τη δράση του στο Νομό Αργολίδας κατασκευάζοντας ιδιωτικά αλλά και δημόσια και δημοτικά έργα ιδιαίτερων απαιτήσεων, όπως η ανακατασκευή του πύργου ωρολογίου της πόλεως του Ναυπλίου μετά την καταστροφή του από βομβαρδισμό στη διάρκεια της κατοχής, το κτίριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου και τον κινηματογράφο ΚΟΡΩΝΙΣ(χειμερινός-θερινός).

Από το 1975 ως σήμερα την επιχείρηση συνεχίζουν ο Κυριάκος και ο Αθανάσιος Καλημέρης κατασκευάζοντας πληθώρα δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Σήμερα

Η ΡΥΘΜΟΣ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, κυρίως στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Αττικής.
Τα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν, ως φυσικά πρόσωπα, εργοληπτικά πτυχία στις εξής κατηγορίες και τάξεις έργων:

  • Οικοδομικά– 2η τάξη
  • Οδοποιίας– 2η τάξη
  • Υδραυλικά– 2η τάξη
  • Λιμενικά– 2η τάξη
  • Ηλεκτρομηχανολογικά–Α2 τάξη
  • Βιομηχανικά/ ενεργειακά–Α1 τάξη
  • Σηράγγων – Α1 τάξη
  • Αποκαλύψεως μεταλλείων – Α1 τάξη
  • Γεωτρήσεων Α1 τάξη
  • Καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων– Α1 τάξη


Πρόεδρος της ΡΥΘΜΟΣ Α.Τ.Ε. είναι ο Αθανάσιος Καλημέρης, Δρ. Πολιτικός μηχανικός, και Διευθύνων Σύμβουλος ο Κυριάκος Καλημέρης, Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας συμπληρώνουν πολλά αξιόλογα στελέχη, μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων καθώς και υπάλληλοι γραφείου.