Έργα | Δημόσια

Κατασκευή κτιρίων Νέου Λιμένος Πατρών (χρήσης 2008-09, Προϋπολ. 4.900.000 €)

Πύλη Α


Πύλη Β


click για μεγέθυνση
Αξιοποίηση ανατολικής παραλίας Ναυπλίου (χρήσης 1999-2000, Προϋπολ.1.467.351€) Νέα πτέρυγα διοίκησης Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Άργους
(χρήσης 2006-07, Προϋπολ. 1.207.500€)
Αποκατάσταση και απόδοση σε χρήση ως Δημαρχείου του Α’ Γυμνασίου Ναυπλίου
(χρήσης 1990-92, Προϋπολ. 404.000€)

Δημαρχείο Ναυπλίου (πριν την αποκατάσταση)

Δημαρχείο Ναυπλίου (μετά την αποκατάσταση)
Προσθήκη κατ’ επέκταση στο Σχολείο Κυβερίου (χρήσης 2004-05, Προϋπολ. 550.000€)