Αρχική

Η ΡΥΘΜΟΣ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατασκευών αναλαμβάνοντας και εκτελώντας πάσης φύσεως δημόσια και ιδιωτικά έργα. Με δράση που εξαπλώνεται κυρίως στη Νότια Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή της Πελοποννήσου και της Αττικής η ΡΥΘΜΟΣ Α.Τ.Ε. αποτελεί μία από τις δυναμικότερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου των κατασκευών.